מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ביטול חמץ

    הכרזה של האדם כי כל החמץ שנותר ברשותו לאחר הניקיון והבדיקה – יהיה הפקר (לא שלו) ויהיה חשוב כמו עפר.

    הביטול נעשה מחשש שבטעות נותר חמץ בבית שלא ביערו אותו. נוסח הביטול מופיע בסידור.

    ראו גם ערכים: 'חמץ' – 'ביעור חמץ' – 'בדיקת חמץ'.

    ...