מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  ביעור חמץ

  את החמץ שנותר לפני הפסח יש לקלקל כך שלא יהיה ראוי לשימוש – כדי לא לעבור על האיסור מהתורה 'בל ייראה ובל יימצא'.

  נהוג לשרוף את החמץ אך יש דרכי ביעור נוספות.

  ראו גם ערכים: 'חמץ' – 'בדיקת חמץ' – 'ביטול חמץ' – 'שריפת חמץ'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פסח