מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ביעור חמץ

    את החמץ שנותר לפני הפסח יש לקלקל כך שלא יהיה ראוי לשימוש – כדי לא לעבור על האיסור מהתורה 'בל ייראה ובל יימצא'.

    נהוג לשרוף את החמץ אך יש דרכי ביעור נוספות.

    ראו גם ערכים: 'חמץ' – 'בדיקת חמץ' – 'ביטול חמץ' – 'שריפת חמץ'.

    ...