מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ביקור חולים

    מצווה הנחשבת כגמילות חסדים – ומטרותיה הן לעזור לחולה ולהתפלל עליו.

    ראו גם ערך 'גמילות חסדים'.

    ...