מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    בכל דרכיך דעהו

    גם בדברים שאדם עושה לצורך גופו-  עצם המעשה עצמו צריך להיות מכוון לעבודת ה'. לדוגמה- מנצל את  הטיול עצמו להתבונן בגדולת ה'.

    ...