מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    בלי נדר

    כאשר אדם מתחיב עליו להרגיל את עצמו לומר 'בלי נדר' כדי שלא יגיע למצב שבו יצטרך להתיר את נדרו.

    ...