מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכה 'מעין שלוש'

    ברכה הנאמרת לאחר אכילת פירות משבעת המינים – או לאחר אכילת מאפה או תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן. ברכה זו היא תמצית של שלוש הברכות הראשונות הנאמרות בברכת המזון – ומכאן שמה.

    ראו גם ערכים: 'שבעת המינים' – 'ברכת המזון'.

    ...