מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכה

    תפילה קצרה שקבעו חז"ל – ויש בה דברי שבח ותודה לקב"ה כל הברכות נפתחות במילים: 'ברוך אתה ה". נוסח הברכות תיקנו 'אנשי כנסת הגדולה' ועל כן אין לשנות אותו. מטרת אמירת הברכות היא להרגיש את מציאות ה' בכל פרט בחיינו ובכך להבריך ולהוריד שפע לעולם. יש ברכות על הנאה, ראייה, הודאה , קיום מצווה או ברכות הנאמרות בסדר התפילה.

    ראו גם ערכים: "ברכה מעין שלוש' – 'ברכות הראייה' – 'ברכות התורה' – ברכות ההודאה- 'ברכות הנהנין'– ברכות המצוות'-'ברכות ראשונות' – 'ברכת אשר יצר' – 'ברכת בורא נפשות' – 'ברכת הגומל' – 'ברכת ההודאה' – 'ברכת החודש' – 'ברכת הלבנה' – 'ברכת המזון' – 'ברכת השנים' – 'ברכת כהנים' – 'ברכת לישב בסוכה' – 'ברכת קדושה' – 'ברכת שהחיינו'.

    ...