מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכות ההודאה

    ברכה הנאמרת כששומעים או חווים אירוע טוב ומשמח. לדוגמא: ברכת 'שהחיינו' כשמברכים על הולדת בת.

    ...