מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכות הראייה

    ברכות הנאמרות על אירועים או תופעות טבע נדירים ויוצאי דופן. ביניהן ברכת 'זוכר הברית' הנאמרת על הקשת; ברכת 'שכוחו וגבורתו מלא עולם' הנאמרת על רעמים.

    ...