מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכות השחר

    ברכות השחר – ברכות שבח והודאה שמברכים בכל בוקר ובהן אנו מודים לה' על חסדיו עמנו ועל הטובה שהוא מעניק לנו באופן קבוע בבריאות גופנו וחיינו במסגרת ברכות השחר נכללות  גם 'ברכות התורה'.

    ראו ברכות התורה – 'ברכה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על השכמת הבוקר