מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'ברכו'

    מילים הנאמרות על ידי שליח הציבור בתפילת שחרית לפני ברכות קריאת שמע – ובתפילת ערבית בתחילת התפילה – ובהן הוא פונה לקהל לברך את ה': 'ברכו את ה' המבורך'. תשובת הקהל היא: 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד'. גם העולה לתורה פונה במילים אלה לקהל בתחילת הברכות שלו.

    ...