מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכת 'אשר יצר'

    ברכה הנאמרת לאחר עשיית צרכים – ועניינה הודאה על המבנה המופלא של הגוף המאפשר סילוק פסולת והמשך קיום.

    ראו גם 'ברכות השחר'- 'ברכה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על השכמת הבוקר