מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכת 'בורא נפשות'

    ברכה הנאמרת לאחר אכילת מאכלים ומשקאות שחכמים לא קבעו לברך עליהם ברכה מיוחדת כמו שקבעו על הלחם – המזונות ושבעת המינים.

    ראו גם ערכים: 'ברכת המזון' – 'ברכה מעין שלוש'.

    ...