מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכת 'הגומל'

    ברכת הודאה של אדם הניצל מצרה. חז"ל מזכירים ארבעה מצבים שלאחריהם צריך להודות: מי שהפליג בים – מי שהלך במדבר – מי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים.

    ...