מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
022

    ברכת הלבנה

    ברכה על חידוש הלבנה הנאמרת בחציו הראשון של כל חודש – ונקראת גם 'קידוש לבנה' – לציון קידוש החודש על פי הראייה בבית הדין בימי חז"ל.

    ...