מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכת המזון

    ברכה הנאמרת לאחר אכילת לחם בשיעור של לפחות 'כזית'. אמירת הברכה היא מצווה מהתורה ונלמדת מהפסוק: 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך'

    ...