מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכת כהנים

    ברכה הנאמרת על ידי הכוהנים העומדים לפני ארון הקודש בשעת חזרת הש"ץ בתפילות שחרית ומוסף – ובה הם מברכים את הציבור בשלושה פסוקים מספר במדבר (ו – כד-כו). הכוהנים מתכסים בטלית – מסובבים פניהם לקהל ומרימים את ידיהם מתחת לטלית. לכן הברכה נקראת גם 'נשיאת כפיים'.

    ראו גם ערכים: 'שליח ציבור' – 'תפילת שמונה- עשרה'.

    ...