מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ברכת 'קדושה'

    הברכה השלישית בתפילת שמונה-עשרה – אשר בחזרת הש"ץ (שליח ציבור) אומרים בה 'קדושה'.

    ראו גם ערכים: 'שליח ציבור' – 'קדושה' – 'תפילת שמונה-עשרה'.

    ...