מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    בשר בחלב

    בשר שהתערבב בחלב אסור מהתורה באכילה – בבישול ובהנאה (שתגרום תועלת או רווח – כגון להאכיל בו את הכלב – למכור אותו לגוי וכדומה).

    ...