מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'דבר המקבל טומאה' / 'דבר שאינו מקבל טומאה'

    דבר טמא יכול להעביר טומאה לדבר שאינו טמא – אבל לא כל דבר מקבל טומאה.

    דברים המקבלים טומאה הם: בני אדם – כלים – אוכל ומשקאות. פירות וירקות מקבלים טומאה רק אחרי שנתלשו מהקרקע ונרטבו ממשקה.

    לא מעמידים סכך על 'דבר המקבל טומאה'.

    ...