מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    דבר שטיבולו במשקה

    מאכל שנשפך עליו אחד משבעה משקים – יין, דבש, שמן זית, חלב, טל, דם, מים – והוא עדיין לח או רטוב. לפני אכילת מאכל כזה (למשל: תפוח שנשטף במים והוא עדיים רטוב) צריך ליטול ידיים בלי לברך על נטילת ידיים.

    ...