מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הֶכְשֵר

    אישור על כשרות האוכל או על כשרות מקום הכנת האוכל. ההכשר ניתן על פי השגחת משגיח על הכנת האוכל – באמצעות תעודת כשרות.

    ראו גם ערך 'כשרות'.

    ...