מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הברכה עובר לעשייתה

    כאשר מברכים על מצווה. יש לברך תחילה ומיד  ואחר כך לעשות את המצווה .

    ...