מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  הגדה של פסח

  נוסח סיפור יציאת מצרים שתיקנו חז"ל לקרוא בליל הסדר – כדי לקיים את מצוות 'והגדת לבנך'.

  בהגדה יש דרשות פסוקים – הלל ופיוטים.

  ראו גם ערך 'ליל הסדר'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פסח