מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
6

    הגדה של פסח

    נוסח סיפור יציאת מצרים שתיקנו חז"ל לקרוא בליל הסדר – כדי לקיים את מצוות 'והגדת לבנך'.

    בהגדה יש דרשות פסוקים – הלל ופיוטים.

    ראו גם ערך 'ליל הסדר'.

    ...