מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הגעלה ('כבולעו כך פולטו')

    הכנסת כלים למים רותחים כדי להכשירם – להסיר מהם לחלוטין כל חמץ לקראת חג הפסח – או להסיר מהם בשר או חלב שבלוע בדפנותיהם – להכשרת הכלי.

    ראו גם ערכים: 'חמץ' – 'כשרות 'בשר בחלב'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח