מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הגעלה

    הכנסת כלים למים רותחים כדי להכשירם – להסיר מהם לחלוטין כל חמץ לקראת חג הפסח – או להסיר מהם בשר או חלב שבלוע בדפנותיהם – להכשרת הכלי.

    ראו גם ערכים:' כבולעו כך פולטו'-  'חמץ' – 'מאכלות אסורים' – 'בשר בחלב'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח