מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים ללשון הרע ורכילות

    הוצאת שם רע

    המספר דברי גנאי שקריים על חברו

    ...