מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הושענא רבה

    כינוי ליום השביעי של חג הסוכות – שאומרים בו ' סדר הושענות' ארוך בבית הכנסת ומקיפים את הבמה בבית הכנסת שבע פעמים עם ארבעת המינים.

    בסיום אמירת ההושענות חובטים ענפי ערבה על הקרקע. לפי הקבלה – ביום זה נגמר סופית הדין שנכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. ראו גם ערך 'הושענות'.

    ...