מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הושענות

    פיוטים שיש בהם בקשה ליבול ולגשמי ברכה. אומרים פיוטים אלו בחג הסוכות בשעה שמקיפים את הבמה בבית הכנסת עם ארבעת המינים לאחר תפילת שחרית.

    ב'הושענא רבה' אומרים את כל קטעי ה'הושענות' של כל הימים ומוסיפים 'סדר הושענות' מיוחד. ראו גם ערך 'הושענא רבה'.

    ...