מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הזכרת גשמים

    בחודשי החורף מזכירים בברכה השנייה בתפילת שמונה-עשרה – 'ברכת גבורות' – שעניינה סיפור גבורותיו של הקב"ה – את גבורתו בהורדת הגשם.

    מתחילים להזכיר גשמים החל מתפילת מוסף של שמיני עצרת. ראו גם ערכים: 'שמיני עצרת'- 'תפילת שמונה-עשרה'.

    ...