מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הזכרת טל

    בחודשי הקיץ מזכירים בברכה השנייה בתפילת שמונה-עשרה – 'ברכת גבורות' – שעניינה סיפור גבורותיו של הקב"ה – את גבורתו בהורדת הטל.

    ראו גם ערך 'תפילת שמונה-עשרה'.

    ...