מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הכל לשם שמים

    כאשר עושים מעשה צריך לכוון שמטרתו לשם שמים. למשל, כאשר אוכלים יחשוב שיקבל אחרי האוכל כח לעבוד את ה'.

    ...