מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הכשרת בשר

    איסור אכילת הדם מהתורה (ויקרא ז – כו) מחייב להוציא את הדם מהבשר כדי שאפשר יהיה לאוכלו. לשם כך יש צורך להכשיר את הבשר בעזרת מלח הסופג את הדם ומים השוטפים אותו. לאחר ההכשרה הבשר כשר לאכילה.

    ראו גם ערך 'כשרות'.

    ...