מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הלל

    תפילה הכוללת מזמורי תהלים שעניינם שבח והודיה לה' – ונאמרת בחגים ובראשי חודשים.

    ...