מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לואהבת לרעך כמוך

    המלבין פני חברו ברבים

    אסור להעליב את חברו בפני אנשים, והעושה כן אין לטו חלק לעולם הבא.

    ...