מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לואהבת לרעך כמוך

    המתכבד בקלון חברו

    אומר על עצמו שבח ובדבריו משווה לחברו שהוא הטוב וחברו הבזוי – אין לו חלק לעולם הבא, אף שחברו לא נוכח שם.

    ...