מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הסבה

    תנוחה של חצי שכיבה והישענות על צד שמאל – שהייתה מקובלת בסעודות עשירים.

    חכמים תיקנו שבליל הסדר יש לשבת בהסבה כדי לבטא את היותנו בני חורין.

    ראו גם ערך 'ליל הסדר'.

    ...