מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הפרשת תרומות ומעשרות

    מכל מה שצומח באדמת ארץ ישראל: פירות – ירקות וכדומה – יש להפריש תרומות ומעשרות בטרם אוכלים ממנו או נהנים ממנו (כגון נתינתו כמאכל לבעלי חיים).

    ראו גם ערך 'תרומות ומעשרות'.

    ...