מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    השבת אבדה

    אם נמצא חפץ ללא בעלים – אסור להתעלם ממנו ויש לעשות מאמץ להשיבו לבעליו – על ידי נתינת סימנים באבדה על ידי המאבד בעל החפץ.

    ראו גם ערך 'אבדה'.

    ...