מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    וידוי

    חלק מן החזרה בתשובה הוא וידוי של האדם בדיבור על חטאיו. ביום הכיפורים – יום הסליחה והכפרה – תיקנו חכמים להתוודות בכל התפילות – החל מתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים.

    ...