מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

    חובה  על האדם לשמור על חייו.

    ...