מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לערב פורים

    'זכר למחצית השקל'

    נוהגים לתת מעות לצדקה בערב פורים – זכר למחצית השקל שהיו נותנים לבית המקדש בחודש אדר לשם השתתפות בקורבנות הציבור.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פורים