מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    חג הסוכות

    אחד משלושת הרגלים שבהם עלו לבית המקדש בירושלים.

    היום הראשון והאחרון הוא יום טוב האסור בעשיית מלאכה למעט מלאכות הקשורות לאוכל נפש. ושאר הימים הם 'חול המועד'. בשבעה הימים הראשונים יושבים בסוכה ונוטלים ארבעת המינים. והיום השמיני הוא חג שמיני עצרת ובארץ ישראל חוגגים בו את שמחת תורה. ראו גם ערכים: 'אוכל נפש' – 'ארבעה מינים' – 'חול המועד'- 'יום טוב' –  'סוכה' – 'שלושת הרגלים'.

    ...