מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  חג הפסח

  אחד משלושת הרגלים הנקרא גם 'חג המצות' ו'חג האביב'.

  בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבים קורבן פסח בי"ד בניסן – וחוגגים את החג מט"ו עד כ"א בניסן – שבהם אסור לאכול חמץ – ואף לראות חמץ.

  בלילה הראשון – ליל הסדר – מצווה לאכול מצה.

  היום הראשון והיום האחרון של פסח הם 'יום טוב' ואסורים במלאכה – והימים שביניהם הם ימי חול המועד.

  ראו גם ערכים 'שלושת הרגלים' – 'ליל הסדר' – 'חמץ' – 'מצה' – 'חול המועד'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פסח