מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לחג השבועות

  • הלכות יום טוב - מערכים

  • הלכות יום טוב - דפי עבודה

   אילו מלאכות מותר ומה אסור לעשות ביום טוב? לפי מה יודעים?

   דף עבודה מלווה לשיעור- הלכות יום טוב

   דפי עבודה-הלכות יום טוב

  • הלכות יום טוב - משחקים ופעילות

  • הלכות יום טוב - סרטונים ושמע

   מה הבעיה שיוסף העלה מדוע מיכאל חשב שהוא מתבדח, מי צודק?
   מה רצה לעשות בעל הבית כשראה שהנר בביתו לא דולק? מה מותר ומה אסור בקשר לאש?
   למה היהודי לא מעסיק את הפועל הגוי, ולמה הגוי עוקב אחריו? מה מגלה הפועל הגוי?

   סרטון- מלאכות ביום טוב

   מלאכות ביום טוב

  הלכות יום טוב

  מה ההבדל בין שמירת יום טוב לשבת? למה יש הבדל? וממה צריכים להיזהר ביום טוב?

  ...
  • מערכים

   מבט לשיעור

   ב"ה

   בהקדמה למורה לכתוב: מה ביחידה?

   1. מערך לשיעור מפעיל. המערך כולל מערך שיעור בגישת המכ"ם ודף עבודה מפעיל.

   2. הצעות לפעילויות שונות בשיעור על יום טוב:

   • הצגת הרעיונות המרכזיים ראו ב"מערכים והצעות הוראה",
   • הצעה לפתיח ראו ב"משחקים והפעלות",
   • סרטון המחשה ראו ב"סרטונים וקטעי שמע",
   • שאלון סגור לבדיקת הבנה – ליצירת דף עבודה- ראו ב"דפי עבודה ומידע",
   • הצעה למשימה יצירתית יישומית– ראו ב"משחקים והפעלות".

    

   מערכי שיעור והצעות הוראה. מה תמצאו כאן?

   1. מערך להלכות יום טוב – המערך מובא בקובץ בגישת מכ"ם- מעגל הלמיד. הוא פותח באירוע הלכתי האם מותר לאפות לחמניות – ניתן להמיר את הפתיחה בקטע הראשון מהסרטון בו מבקש יוסף לאפות חלה ביום טוב. ראו "סרטונים וקטעי שמע". למערך מצטרפים דף מלווה ראו ב"דפי מידע ועבודה"
   2. רצף פעילויות בשיעור הלכות יום טוב:
    • כאן תמצאו רעיונות מרכזיים מקורות ומושגים. המשך הפעילויות לפי המדורים: פעילות פתיחה- משחקים ופעילויות, שאלות סיכום -דפי עבודה ומידע, סרטון – סרטונים וקטעי שמע, ומשימה יצירתית- משחקים ופעילויות.
    • הרעיונות המרכזיים של רצף הפעילויות:

   המקור בספר: מלאכה ביום טוב, הלכות והליכות, חלק א, מעגל השנה, פרק מא, סעיפים א-ב; ה–ט י, טז; כז-ל

   רעיונות מרכזיים:

   יום טוב הוא מצווה מהתורה. ימים טובים הם שישה (היום הראשון של פסח, היום השביעי של פסח, היום הראשון של סוכות, שמחת תורה, שבועות, שני ימים של ראש השנה) בזמן הבית היו עולים לרגל ומקריבים קרבנות שביניהם היו שלמי שמחה.(סעיפים א, ב)

   יום טוב הוא קדוש כמו שבת. הייחודיות של יום טוב מתבטאת בכך שמצוותו המרכזית היא לגרום לשמחה ותענוג לאדם (ושמחת בחגך) וזאת נעשה בעיקר באמצעות אוכל נפש. לכן יש מלאכות שמותר לעשות- הכנת אוכל נפש לשמח, אך מצד שני צריך להזהר שלא תהיה פגיעה בקדושתו שלא יהפוך ליום חול.

   העיקרון: 

   כל מלאכה שאסורה בשבת אסור לעשותה גם ביום טוב- למעט כמה מלאכות של אוכל נפש.(סעיפים ה-ח)

   כיוון שהותרו כמה מלאכות לאוכל נפש אפשר לעשות שלא לצורך אוכל אך בתנאי שתהיה מהן הנאה לגוף (סעיף ט)

   נבדוק מה מותר ומה אסור לעשות לפי העיקרון: אוכל נפש ושמחה  מחד ומאידך

   לא לגרום לפגיעה בקדושת החג ולזלזול בו ולא להפוך אותו ליום חול. ומהי הכרעת ההלכה כאשר שני הערכים האלה מתנגשים? מה גובר?

   לדוגמה סעיף י- מלאכת הטוחן- האם מותר לטחון תבלינים?

   אם הטחינה בערב החג תגרום שיפוג הטעם של התבלין. כלומר הוא יהיה טעים יותר כשהןא נטחן סמוך לאכילה- מותר לטחון. אך  מצד שני שלא ייראה כיום חול אז לעשות זאת בשינוי. שימו לב להערת אדמור הזקן שהוא מחמיר בדברים שהדרך לטחנם בכמות רבה לימים רבים ואז זה יהיה זלזול בחג. במקרה כזה אין היתר לטחנם בחג והעיקרון של הזלזול גובר על עיקרון השמחה.  וכן הלאה בכל הפעולות.

   הסתעפויות

   • כשיש התנגשות בין שני ערכים ההכרעה היא עפ"י ההלכה.

   מושגים מרכזיים:

   יום טוב

   אוכל נפש

    

   מערך לשיעור בהלכות יום טוב

   מערך-שיעור-מלאכות-ביום-טוב

  • דפי עבודה

   מבדק- הלכות יום טוב

   רצף פעילויות- הצעה לתוכן של דף עבודה מלווה לשיעור:

   1 ציינו נכון/ לא נכון לגבי כל אחד מהמשפטים: 

   א. קדושת שבת גדולה יותר מקדושת יום טוב.

   ב. אין מצוות שמחה בשבת אלא רק ביום טוב.

   ג. בשבת אסור לעשות מלאכה ע"י גוי אבל ביום טוב מותר.

   ד. חנוכה הוא אחד מהימים הטובים.

   ה. אין איסור לעשות מלאכה ביום טוב.

   ו. אסור להבעיר אש חדשה ביום טוב.

   ז. מותר לכבות אש ביום טוב.

    

   2. עיינו בסעיפים והשלימו את המקרה והדין המתאימים לטעמים המצוינים:

   א. סעיף י': מקרה:______________________________________________

   דין: ____________

   טעם: גורם לתוספת תענוג בחג תוך שמירה על קדושת החג.

   ב. סעיף ט"ז: מקרה: ___________________________

   דין:________

   טעם: מראה זלזול בקדושת החג

   ג. סעיף כו:

   מקרה: ___________________________________

   דין:__________________

   טעם: אינו גורם לתוספת תענוג בחג.

   3.  עיינו במשימה שהשלמתם ונסחו את המסקנה: 

   בכל המקרים בהם הפעולה מוסיפה עונג בחג הדין הוא ש_______לעשות אותה, ולהזהר לעשות זאת באופן שלא יפגע בקדושת החג

   לדוגמא: __________________.

   אך במקרה שהפעולה לא מוסיפה תענוג בחג או גורמת לזלזול בכבוד החג,

   הדין יהיה שהפעולה תהיה _______ .

   תשובון – הלכות יום טוב

   דף עבודה מלווה למערך

   דפי עבודה-הלכות יום טוב

  • משחקים ופעילות

   פעילויות בנושא הלכות ים טוב

   מה תמצאו כאן?

   בהמשך לרצף הפעילויות מוצעות כאן 2 פעילויות הראשונה כפתיחה לשיעור והשנייה לקראת סוף השיעור, לאחר הלימוד.

   1. דילמה לפתיחת השיעור

   ריבי ודיני הן חברות טובות אך שונות, ומשלימות זו את זו. ריבי היא תלמידה חרוצה, שכלתנית ומגיעה להשגים טובים דיני היא חברותית ויצירתית. יום אחד החברות שלהן עמדה במבחן..

   היה זה במבחן מכריע לקבלה לחטיבת הביניים, דיני התקשתה בפתרון השאלות ובקשה בחשאי את עזרתה של ריבי שתתן לה להעתיק מהמבחן שלה.

   ריבי לא ידעה מה לעשות?

   • מה היתה ההתלבטות של ריבי? אילו שני ערכים התנגשו? מצד אחד________ מצד שני____________
   • איך ריבי תדע כיצד עליה לנהוג במקרה כזה?

   א. לפי תחושת ליבה

   ב. לפי דעת רוב החברות

   ג. לשאול רב פוסק הלכה

   ד. לפי התוצאה של המעשה.

   • הסבר למורה: בפתיחת השיעור נציג דילמה שמציבה התנגשות בין שני ערכים: ערך חברות לעומת ערך היושר. נדון עם התלמידים לפי מה נחליט כיצד לנהוג? לפי ההלכה, במקרה שההלכה לא כתובה נשאל רב.

   *

   • מה הקשר ליום טוב?

   כשמתבוננים בהלכות יום טוב, מבחינים שיש התנגשות בין שני ערכים: ערך עונג יום טוב (ההיתר לבשל בו)/ ערך שמירה על כבוד יום טוב (שלא ייראה כיום חול). מה יהיה מותר  לבשל ולעשות כדי לשמור על העונג ביום טוב, איך נדע מה מותר? כשיש התנגשות בין ערכים- יש לבדוק מה ההלכה אומרת. נראה בהמשך השיעור כיצד ההלכה מורה לנהוג שמצד אחד נשמור על העונג, אך גם לא נבוא זלזל ולהפוך את יום טוב דומה ליום חול.

   נעודד את התלמידים לחשוב על רעיונות מה יהיה מותר ומה אסור (ניתן להתבונן בשאלה ההלכתית שמופיעה בחלקו הראשון של הסרטון).

   2. פעילות יישומית-הכנת מגנט

   נסחו כללים לפעולות מותרות ואסורות בבישול בחג.

   עצבו כמגנט למטבח.

  • סרטונים ושמע

   הלכות יום טוב- סרטון

   הסרטון שלפניכם מופיע כחלק מרצף הפעילויות שהצענו, מתאים להביא אותו בתחילת השיעור. בפתח הסרטון מובאת שאלה- האטם מותר לאפות חלה בשבת, בהמשך מובאות המחשות להיתר אוכל נפש- העברה מאש לאש.

   סרטון- מלאכות ביום טוב

   מלאכות ביום טוב