מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים לחג השבועות

  • חג השבועות- כיתות ד-ו - מערכים

  • חג השבועות- כיתות ד-ו - דפי עבודה

   חג שבועות מתקרב! ניכנס ונעמיק להבין מהם שמותיו, איך המנהגים שלו מחברים אותנו לקבלת התורה. מוכנים?

   שמות החג- כיתה ד'

   תמונות עצרת

   תמונות המשך חג שבועות

   חג השבועות תמונות

   שבועות- כיתה ו'

   מנהגי חג השבועות

  • חג השבועות- כיתות ד-ו - מצגות

   • איך התורה עברה מדור לדור ועד לימנו?
   • מהי ההפטרה שקוראים בשבועות? מה אתם יודעים על "מעשה מרכבה"?
   סדר מסירת התורה

   סדר מסירת התורה במעבר אוטומאטי (1)

   הפטרת חג השבועות

   מצגת-שבועות-1 (1)

   מצגת-שבועות-1 (1)

  • חג השבועות- כיתות ד-ו - משחקים ופעילות

   לכל הכיתות: משחק לחג ומשימות לימי הספירה

   הנחיות למשחק

   לוח המשחק וההיגדים

   משימות כבוד לימי האבלות

  • חג השבועות- כיתות ד-ו - סרטונים ושמע

   סרטונים לכיתות א-ד: סיפורי חז"ל
   סרטון לכיתות ד-ו: ערכים בפרקי אבות

   הנעליים- פרקי אבות

  • חג השבועות- כיתות ד-ו - משימה מתוקשבת

   מרחב וירטואלי ייחודי ומרתק לשבועות:
   "מתכוננים לשבועות בבית חב"ד משפחת אמירים",
   בהפקת בנות אמירים – 'בנות מנחם' חולון.

    

   לכניסה למרחב לחצו כאן

  חג השבועות- כיתות ד-ו

  "וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים " (שמות ל"ד, כ"ב)

  *

  מסיימים לספור ומחכים לקבלת התורה. אילו מנהגים מיוחדים יש בחג הזה, וכיצד הם קשורים לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות?

  ...
  • מערכים

   להכניס בהקדמה למורה: מה ביחידה?

   1. תוכניות לימודים ספיראליות לכיתות ד-ו, ז-ח.  ראו ב"מערכי שיעור והצעות הוראה"
   2. כיתה ד'- שמות חג השבועות- דפי עבודה והצעה למהלך שיעור – המורה רחל אופן. ראו ב"דפי מידע ועבודה"
   3. כיתות ד-ו- מרחב וירטואלי "מתכוננים לחג השבועות"- ראו ב"משימה מתוקשבת"
   4. כיתות ה, ו  מערך בנושא אחדות סביב קבלת התורה. ראו ב"מערכי שיעור והצעות הוראה"
   5. כיתה ו'- שיעור ודפי עבודה בנושא המנהגים וטעמיהם.
   6. כיתות ו ומעלה- מצגת על השתלשלות ההלכה, והצעה למשחק בנושא- ראו ב"מצגות"
   7. כיתות ח ומעלה- הפטרת מעשה מרכבה לאור שיחה של הרבי – ראו ב"מצגות"

    

   מערכי שיעור והצעות הוראה- מה תמצאו כאן?

   1. תכנית ספיראלית בהלכה

   נושאי החגים חוזרים על עצמם בכל שנה.
   בחג השבועות יש בעיקר מנהגים הקשורים לציון החג. בחג זה נתמקד בערך של האחדות וערכים נוספים הקשורים לחג, ונעמיק בהלכות אחרות כמו הלכות יום טוב. שימו לב, חומרים על הלכות יום טוב תוכלו למצוא ביחידה אינטראקטיבית נפרדת בנושא.

   לפניכם תוכנית לכיתות ד-ו, ותוכנית נפרדת לכיתות ז-ח.

   3. מערך לכיתות ה-ו – אחדות סביב קבלת התורה

   אחדות כהכנה לקבלת התורה. המערך מלווה בדף עבודה מלווה לשיעור עם תשובות למורה והערות להפעלה בכיתה למורה. המערך הוא מתוך תוכנית ללימודי יהדות בחבר העמים.

   – הרעיונות המרכזיים של השיעור:

   ביחידה זו נלמד על האחדות, ששררה בעם ישראל, לפני מתן תורה.

   • "כאיש אחד בלב אחד" – החניה למרגלות הר סיני היתה מתוך אחדות.
   • כאשר ישנה מטרה משותפת, נעלית – בטלות כל המחלוקות והמריבות.
   • כל יהודי נמשל לאות בספר התורה – וכשם שאות חסרה פוגמת בשלמות הספר, כן יהודי שחסר – פוגם בשלמות העם.
   • האחדות היא כלי לקבלת התורה – הקב"ה לא יכול לשכון במקום של פירוד.
   • אחדות אין פירושה אחידות, אלא קבלת השונה, תוך דגש על המשותף- התייחסות לרעיון זה מופיעה בהערת שוליים בלבד, אך נראה שחשוב להתייחס אליו.

    

   תוכניות למודים ספיראליות כיתות ד-ח

   כיתות א-ו שבועות

   שבועות ז ח

   אחדות כהכנה לקבלת התורה - כיתות ה'-ו'

   האחדות כהקדמה למתן תורה- קובץ פתוח

   האחדות כהקדמה למתן תורה

  • דפי עבודה

   מה תמצאו כאן?

   1. כיתה ג'- דפי עבודה מתוך הספר "משפחה כהלכה – מקבלים את התורה ומצפים לגאולה"
   2. כיתה ד'- שמות החג- פעילות במבנה "כיתה הפוכה". הילדים מוצאים את המקורות בבית, ובכיתה אחר כך ממלאים משימה של קישור השם למקור ולתמונה. את הפעילות הכינה המורה רחל אופן.
   3. מערך לכיתה ו – מנהגי החג וטעמיהם – פעילות על מנהגי החג והטעמים. למורה מוצע דף מידע על המנהגים.
   שמות החג- כיתה ד' -המורה רחל אופן

   תמונות המשך חג שבועות

   תמונות עצרת

   חג השבועות תמונות

   מהלך השיעור- שמות חג השבועות

   מידע למורה- שמות חג השבועות

   שבועות- כיתה ו'

   מנהגי חג השבועות

   שבועות- מערך

  • מצגות

   מה תמצאו כאן?

   1. מצגת על השתלשלות ההלכה.

   מוצע לשלב אותה עם הפעלה, למשל לחלק לכל זוג/ קבוצת ילדים כרטיסים שבהם כתוב אחד מפרטי סדר ההשתלשלות (למשל משנה, נזיקין, מדרש רבה וכד'), וכן דף על סדר ההשתלשלות (תורה, תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים) . התלמידים יצטרכו למצוא היכן לשלב את פריט המידע בסדר ההשתלשלות לפי המצגת. ניתן גם לשחק במשחק מובנה בנושא זה.

   2. הפטרת חג השבועות -מעשה מרכבה.

   מהלך שיעור מבוסס על שיחה של הרבי המביא את הקשר שבין ההפטרה לחג, ומהי המשמעות הפנימית שלה.

   מצגת מידע השתלשלות ההלכה -ה'-ח'

   סדר מסירת התורה במעבר אוטומאטי (1)

   הפטרת חג השבועות -ח'

   מצגת-שבועות-1 (1)

   מצגת-שבועות-1 (1)

  • משחקים ופעילות

   חג השבועות - משחקים ופעילויות
   לוח משימות לימי ספירת העומר

   משימות כבוד לימי האבלות

   משימה-יומית-לימי-הספירה-בבין-אדם-לחברו-Copy (2)

   משחק לחג השבועות

   לוח המשחק וההיגדים

   הנחיות למשחק

  • סרטונים ושמע

   חג השבועות- סרטונים
   סרטונים לכיתות א-ד: סיפורי חז"ל

   חג השבועות- כיתות ד-ו

   סרטון לכיתות ד-ו: ערכים בפרקי אבות

   הנעליים- פרקי אבות

  • משימה מתוקשבת

   חג השבועות - משימה מתוקשבת

   מרחב וירטואלי ייחודי ומרתק לשבועות:
   "מתכוננים לשבועות בבית חב"ד משפחת אמירים",
   בהפקת בנות אמירים – 'בנות מנחם' חולון.

    

   לכניסה למרחב לחצו כאן