מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    חג השבועות

    אחד משלושת הרגלים הנקרא גם 'חג הביכורים' – 'חג הקציר' ו'חג מתן תורה'. מועדו הוא ביום החמישים מחג הפסח – ובבית המקדש היו מביאים בו ראשית ביכורים. ביום זה חוגגים גם את מתן התורה שניתנה בו לאחר שבני ישראל יצאו לחירות ממצרים – ועל כן נוהגים ללמוד תורה כל הלילה ולאכול מאכלי חלב.

    ראו גם ערכים 'שלושת הרגלים' – 'חג הפסח'.

    ...