מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'חדש' (איסור)

    תבואה שנזרעה והשרישה אחרי ט"ז בניסן – אסור לאכול אותה עד ט"ז בניסן שבשנה שלאחר מכן.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח