מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    חודש אלול

    החודש האחרון בשנה העברית – ובו מתחילים להתכונן לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. עדות הספרדים מתחילות לומר סליחות מתחילת החודש.

    ראו גם ערכים: 'ראש השנה' – 'יום הכיפורים' – 'סליחות'.

    ...