מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    חזן / שליח ציבור

    כאשר יש לפחות עשרה מתפללים (מניין) ממנים אדם שיוביל את התפילה כשליח הציבור. חלק מהתפילות נאמרות על ידו בקול והציבור עונה לו – כמו בחזרת הש"ץ – קדושה וקדיש.

    ראו גם ערך 'קדיש'.

    ...